Ceník a platby

Pro školní rok 2017/2018 jsou stanoveny následující ceny:

  • 190,-Kč /1 lekce, tedy 1900,-Kč/ 10 lekcí na 1 dítě
  • 190,-Kč /1 lekce, tedy 950,-Kč / 5 lekcí na 1 dítě
  • 400,-Kč / 1 individuální lekce

Úhrada bude provedena v hotovosti na recepci aquaparku po předložení řádně vyplněné Objednávky.
V případě, že dítě nastoupí v průběhu kurzu, bude platba provedena v hotovosti dle počtu lekcí.

Rodič se zavazuje za organizaci a plnění cílů předplavecké výuky zaplatit AQUAPARKU OLOMOUC, a.s. částku, jejíž výše je stanovena provozními náklady a úhradou mezd instruktorů plavání.

V případě, že dítě absolvuje maximálně 3 vyučovací jednotky během 1kurzu plavání a zbývající lekce neabsolvuje ze závažných důvodů, mají možnost rodiče písemně s uvedením důvodu podat žádost u instruktora plavání o navrácení poměrné částky uhrazeného poplatku za kurz plavání, a to ve výši 30% z celkového poplatku za kurz plavání.

Pokud dojde k předčasnému ukončení kurzu plavání po 3. lekci, berou rodiče na vědomí, že nemají nárok na vrácení ani poměrné částky uhrazeného poplatku za kurz plavání. Předčasným ukončením kurzu se rovněž rozumí dvě po sobě jdoucí neomluvené absence na lekci kurzu plavání.

provozní doba AQUAPARKU OLOMOUC

VNITŘNÍ AREÁL

PONDĚLÍ 14:00 - 20:00 hodin
ÚTERÝ - PÁTEK 10:00 - 20:00 hodin
VÍKENDY, SVÁTKY 9:00 - 20:00 hodin

SAUNA

PONDĚLÍ 15:00 - 21:00 hodin (dámská)
ÚTERÝ - PÁTEK 10:00 - 21:00 hodin (společná)
SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTKY 10:00 - 21:00 hodin (společná)
Maximální kapacita wellness zóny je 60 osob.
+420 588 517 770-1 další kontakty »

Newsletter

Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách a akcích Aquaparku Olomouc
DOPORUČUJEME
PARTNEŘI PROJEKTU
Partner AQUAPARKU OLOMOUC - statutární město Olomouc

statutární město Olomouc
Partner AQUAPARKU OLOMOUC - GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.