Cíle předplavecké výuky plavání

 1. Osvojení základních hygienických návyků
 2. Adaptace na vodní prostředí formou her postupně a nenásilně adaptovat děti na vodní prostředí, učit děti nebát se vody. Postupně získávat důvěru v instruktory plavání, podporovat přirozený pohyb ve vodě - chůzi, napodobivou chůzi, napodobivé činnosti, lezení, poskoky, běh, honičky v mělké vodě.
 3. Získání plaveckých dovedností: učit děti popsaným základním plaveckým dovednostem.
  • orientace ve vodě spojená s ponořením a potápěním: mytí obličeje, potopení obličeje a postupné otvírání očí, lovení předmětů z přiměřené hloubky, proplouvání kruhy, sjíždění ze skluzavky, atd.
  • plavecká poloha – splývání – spojená se vznášením ve vodě: splývání v poloze na břiše i na zádech, nalehnutí na hladinu v poloze na břiše i na zádech, splývání s pomůckami, splývání s dopomocí, splývání se zadrženým dechem, splývání s výdechem do vody, vznášení ve vodě v nejrůznějších polohách – hříbek, medúza, písmena, atd.
  • plavecké dýchání: mytí obličeje s výdechem do rukou, výdechy do hladiny, bublání do vody, výdechy do vody spojené s pohybovým úkolem, výdechy s potopením obličeje, dlouhý postupný výdech, výdechy při různých typech pohybu, opakovaný výdech do vody, rytmické dýchání, výdech současně ústy i nosem
  • skoky a pády do vody: skoky a pády do vody z nízkých poloh - ze sedu, ze dřepu a podřepu, ze stoje po nohách, pády a skoky z velkých pomůcek na hladině s dopomocí
 4. Usměrňování přirozených pohybů do základních plaveckých dovedností – prsové ruce – malování sluníček, znakové a kraulové kopání nohama, nácvik prsových nohou a záběru prsových rukou, nácvik znakových a kraulových nohou.
 5. Znalost základních prvků sebezáchrany a bezpečnostních zásad při plavání ve volné přírodě

provozní doba AQUAPARKU OLOMOUC

VNITŘNÍ AREÁL

PONDĚLÍ 14:00 - 20:00 hodin
ÚTERÝ - PÁTEK 10:00 - 20:00 hodin
VÍKENDY, SVÁTKY 9:00 - 20:00 hodin

SAUNA

PONDĚLÍ 15:00 - 21:00 hodin (dámská)
ÚTERÝ - PÁTEK 10:00 - 21:00 hodin (společná)
SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTKY 10:00 - 21:00 hodin (společná)
Maximální kapacita wellness zóny je 60 osob.
+420 588 517 770-1 další kontakty »

Newsletter

Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách a akcích Aquaparku Olomouc
DOPORUČUJEME
PARTNEŘI PROJEKTU
Partner AQUAPARKU OLOMOUC - statutární město Olomouc

statutární město Olomouc
Partner AQUAPARKU OLOMOUC - GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.