PUTOVÁNÍ ZA ZDRAVÍM v Aquaparku Olomouc

Pro milovníky rodinné zábavy připravil Aquapark Olomouc ve spolupráci s odborníky z Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc a Ústavem normální anatomie Lékařské fakulty UP v Olomouci projekt pod názvem Putování za zdravím v Aquaparku Olomouc. Hlavním partnerem akce je Česká průmyslová a zdravotní pojišťovna.

Hlavním cílem projektu je, aby děti trávily pohybem více volného času a podpořit tak osvětu v oblasti zdravého vývoje dětí se zaměřením na pohyb ve vodě.

Malým i velkým návštěvníkům aquaparku jsme proto připravili unikátní společenskou rodinnou hru pod názvem PUTOVÁNÍ ZA ZDRAVÍM, kterou mohou získat zdarma po pouhých šesti návštěvách aquaparku. Program startuje od 2.4.2012 a končí 31.12.2012.

Speciální bonus

Kdo splní podmínky pro získání hry do 29.6. se může zúčastnit losování o hodnotné ceny určené pro zdravý pohyb dětí jako např. jízdní kolo, kolečkové brusle, koloběžka a skateboard, týdenní pobyt v tenisovém táboře, a další ceny. Losování proběhne ve vnitřním areálu aquaparku téhož dne v rámci animačního programu „Ahoj prázdniny!!!”

Jak to tedy funguje?

Počínaje dnem 2.4.2012 mohou získat zájemci o hru na recepci aquaparku tzv. Rodinnou kartu zdraví, která slouží ke sběru razítek za každou návštěvu aquaparku. Jaké výhody přináší návštěva vodního světa popisuje samostatná brožura Putování za zdravím v Aquaparku Olomouc, která je vydávána současně s Rodinnou kartou zdraví (hrací kartou).

Stručná pravidla:

  1. Hrací kartu získá každé dítě od 4 do 15-ti let v doprovodu dospělé osoby při návštěvě vnitřního areálu Aquaparku Olomouc v období od 2.4.2012 do 30.4.2012, případně déle (do vyčerpání zásob).
  2. Za každou návštěvu vnitřního nebo letního areálu aquaparku získáte jedno razítko, první již při předání hrací karty.
  3. Po získání všech 6-ti razítek je Vaše karta zdraví kompletní.
  4. Po doplnění data a podpisu zaměstnance recepce Aquaparku Olomouc bude tímto výměnou za hrací kartu bezplatně předána rodinná stolní hra Putování za zdravím.
  5. Pokud bude mít držitel hrací kartu kompletní do 29.6. 2012, může se zúčastnit losování o 15 hodnotných cen, které proběhne v areálu Aquaparku Olomouc téhož dne.
  6. Rodinnou hru Putování za zdravím můžete získat nejpozději do 31.12.2012, kdy akce končí.

Hlavní partner projektu:

Partneří zdravého pohyu: