MENU
Aquapark Olomouc Aquapark Olomouc Aquapark Olomouc Aquapark Olomouc Aquapark Olomouc Aquapark Olomouc Aquapark Olomouc Aquapark Olomouc Aquapark Olomouc Aquapark Olomouc

Dnes je sobota
31. července 2021

DĚTSKÝ BAZÉN Teplota vody: 32°C

MASÁŽNÍ BAZÉN Teplota vody: 32°C

REKREAČNÍ BAZÉN S VÝPLAVEM Teplota vody: 29°C

WHIRPOOLY Teplota vody: 34-36°C

provozní doba AQUAPARKU OLOMOUC

VNITŘNÍ AREÁL

PONDĚLÍ - NEDĚLE, SVÁTKY 9:00 - 21:00 hodin

LETNÍ AREÁL

ČERVEN 10:00 - 18:00 hodin
ČERVENEC - SRPEN 9:00 - 19:00 hodin

SAUNA

PONDĚLÍ 10:00 - 21:00 hodin (společná)
ÚTERÝ - NEDĚLE 10:00 - 21:00 hodin (společná)

AKTIVITY PARK

DUBEN - ČERVEN 10:00 - 18:00 hodin
ČERVENEC - SRPEN 9:00 - 19:00 hodin
ZÁŘÍ 10:00 - 19:00 hodin
ŘÍJEN 10:00 - 18:00 hodin
+420 588 517 770-1 další kontakty »

Newsletter

Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách a akcích Aquaparku Olomouc

PRAVIDLA VSTUPU

Všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a prokážou, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku (děti od 6 let včetně již musí mít test), že splňují podmínky:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (test z odběrového centra) test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 •  osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
  o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování,
  že u očkování uplynulo:
  i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
  souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
  nejméně 14 dní,
  za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané
  v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným
  subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož
  vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
  Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
  podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal;
  za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování
  vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní
  certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň
  v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo
  občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením
  k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou
  lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných
  národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České
  republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu
  vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí
  být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní (Potvrzení si můžete vytisknout na stránkách Ministerstva zdravotnictví https://ocko.uzis.cz/), nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

Z hygienických a bezpečnostních důvodů preferujeme potvrzení jednoho z výše uvedených testů před testováním na místě.

Čestné prohlášení o domácím testování nepřijímáme.

Antigenní samotesty prodáváme na místě za 60,- Kč.

V případě potřeby je možné využít odběrové místo v OC Haná (5 min chůze), http://anygence.com/site/olomouc-oc-hana . Děkujeme za pochopení.