Informace o kurzu plavání

Délka trvání kurzu

Kurz předplavecké výuky dětí ve věku 3-7 let nabízíme v rozsahu 5,10 či více lekcí a v délce trvání 90 minut. Předplavecký kurz zahrnuje výuku plavání, která je stanovena na 45 minut s využitím atrakcí aquaparku (+ potřebný čas na převlečení, osprchování a vysušení).
Zbývající čas je určen k využití herny.

 

ROZPIS KURZY PLAVÁNÍ - JARO 2023

Doba konání lekcí
všední dny začátek lekce
Po 14:30*, 16:15, 17:30
Út 16:00, 17:30
St 14:30, 16:00, 17:30
Čt 16:00, 17:30
14:30*, 16:00, 17:30

 * v těchto kurzech je volná kapacita 

Počet dětí

Nejvyšší počet dětí ve skupině začátečníků je 5, ve skupině pokročilých 8.

 

Předávání a vyzvedávání dětí

Rodič předává své dítě instruktorovi v herně „Kurzy plavání“ v přízemí Aquaparku Olomouc, kde si jej i vyzvedává.

 

Omlouvání a nahrazování lekcí

V případě nemoci dítěte či jiné závažné překážky, je rodič povinen tuto skutečnost včas oznámit instruktorovi plavání osobně, e-mailem (svrckova@aqua-olomouc.cz) nebo na uvedeném telefonním čísle (+420 736 458 744) a to nejpozději do 9:00 v den výuky plavání. Při řádném a včasném splnění této oznamovací povinnosti, má dítě nárok na náhradní lekci, jejíž termín bude stanoven po dohodě s instruktorem. Náhradní lekce za řádně a včas omluvené lekce kurzu plavání lze poskytovat nejvýše ve třech případech. V případě nesplnění oznamovací povinnosti se považuje příslušná lekce kurzu plavání za absolvovanou a nevzniká nárok na vrácení poměrné části uhrazeného poplatku za tuto lekci kurzu plavání. Dále neúčast na náhradní lekci se bere jako přítomna a není možno za ní žádat další náhradní hodinu.