Informace o kurzu plavání

Délka trvání kurzu

Kurz předplavecké výuky dětí ve věku 3-7 let je v rozsahu 10 lekcí (resp. 5 lekcí) a délce trvání 90 minut, přičemž zahrnuje výuku plavání, která je stanovena na 45 minut s využitím atrakcí aquaparku (+ potřebný čas na převlečení, osprchování a vysušení – 15min).
Zbývající čas (30 min) je určen k využití herny vedle dětského koutku

Doba konání lekcí
všední dny začátek lekce
Po 14:30 + 16:00 + 17:30
Út 13:00 + 14:30 + 16:00 + 17:30
St 13:00 + 14:30
Čt 13:00 + 14:30 + 16:00 + 17:30
13:00 + 14:30 + Individuální lekce plavání

Počet dětí

Nejvyšší počet dětí ve skupině začátečníků je 5, ve skupině pokročilých 8.

Předávání a vyzvedávání dětí

Rodič předává své dítě instruktorovi v v herně vedle dětského koutku v přízemí Aquaparku Olomouc, kde si jej i vyzvedává. V případě nutnosti zajišťuje dětský koutek hlídání dítěte i po uplynutí sjednané doby hlídání po skončení výuky plavání. Cena za hlídání dítěte po skončení výuky (nezapočítává se doba určená k využití dětského koutku – viz Organizace předplavecké výuky) činí 75,-Kč/ 1 hod., každá další ½ hod. činí 15,-Kč.

Omlouvání a nahrazování lekcí

V případě nemoci dítěte či jiné závažné překážky, je rodič povinen tuto skutečnost včas oznámit instruktorovi plavání osobně, e-mailem (svrckova@aqua-olomouc.cz) nebo na uvedeném telefonním čísle (+420 736 458 744) a to nejpozději jeden den přede dnem konání příslušné lekce kurzu plavání. Při řádném a včasném splnění této oznamovací povinnosti, má dítě nárok na náhradní lekci, jejíž termín bude stanoven po dohodě s instruktorem. Náhradní lekce za řádně a včas omluvené lekce kurzu plavání lze poskytovat nejvýše ve třech případech. V případě nesplnění oznamovací povinnosti se považuje příslušná lekce kurzu plavání za absolvovanou a nevzniká nárok na vrácení poměrné části uhrazeného poplatku za tuto lekci kurzu plavání. Dále neúčast na náhradní lekci se bere jako přítomna a není možno za ní žádat další náhradní hodinu.