Návštěvní řád

1. Vstup do vnitřního areálu

 1. Vstup do aquaparku je povolen pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou čipem (v podobě náramkových hodinek), který si návštěvník zakoupí na recepci Aquaparku v prvním patře. Vstupem do prostoru vnitřního areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu, souhlasí s podmínkami Návštěvního řádu a dbá pokynů zaměstnanců bazénu.
 2. Denní vstupenka platí pouze na den jejího vydání a v době provozu. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje. Zakoupený čip se stává majetkem návštěvníka a jeho platnost je neomezená za podmínky uloženého finančního kreditu.
 3. Recepce aquaparku se otevírá 5 minut před zahájením provozu pro veřejnost a končí 1 hodinu před koncem provozních hodin.
 4. Děti od 1-3 let mají povolen vstup do bazénu pouze s doprovodem a stálou kontrolou dospělé osoby starší 18 let. Přístup je povolen pouze do dětského bazénu (brouzdaliště) v plavkách, které jsou v pase a nohavicích opatřeny gumičkou.
 5. Děti od 4 do 11 let včetně mají přístup do bazénu povolen jen s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby starší 18 let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný.
 6. Děti od 12 let mají po předložení kartičky zdravotní pojišťovny povolen samostatný vstup, ZTP, ZTP/P a senioři musí předložit příslušný doklad.
 7. Osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací bez cizí pomoci, je vstup do bazénu povolen jen za stálého dohledu dospělé doprovázející osoby.
 8. Osobám upoutaným na invalidním vozíku, užívajícím francouzské hole, dlahy, protézy, ortézy či jiné hygienicky závadné předměty je vstup do bazénu dovolen pouze po uložení tohoto předmětu do uzavřené šatny a jeho nahrazení hygienicky nezávadným. Invalidní vozík je nutné nahradit hygienicky nezávadným sprchovým vozíkem, který poskytne provozovatel v celkovém počtu 3 ks.
 9. Vstup je z hygienických důvodů povolen do bazénu pouze v plavkách nebo plaveckém úboru z pružného přiléhavého materiálu bez doplňků z kovových či obdobně tvrdých materiálů. Přípustné jsou bermudy, kraťasy či americké plavky.
 10. Do bazénu není dovolen vstup s ostrými či rozbitými předměty a dále s předměty, které se mohou uvolnit z těla nebo koupacího oděvu, zejména příčesků, spon, kovových ozdob apod.
 11. Při plném obsazení bazénu s vodními atrakcemi se uzavře přístup, který se opět otevře po uvolnění kapacity.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavřít některé části Aquaparku Olomouc pro nutnou údržbu a pro mimosezónní provoz a dále z objektivních důvodů (např. špatné počasí, plná kapacita, nouzová situace, apod.) bez nároku na vrácení vstupného.
 13. Zákaz vstupu do bazénu a dalších prostor areálu
  1. osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům
  2. osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
  3. osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog
  4. zvířatům
  Na základě vyhlášky MZ č.238/2011 Sb. nemají děti do 1 roku věku přístup do bazénů.

Tento řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků zábavního areálu AQUAPARK OLOMOUC a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Zakoupením vstupenky stvrzuje návštěvník seznámení se s tímto návštěvním řádem.
Pro provoz jednotlivých zařízení aquaparku je závazný jejich rozvrh, který vymezuje rozdělení provozních hodin mezi organizace a veřejnost. Změny jsou vyhrazeny.


Datum vydání: 1.1.2012
Provozovatel: AQUAPARK OLOMOUC, a.s.