Zveřejňované informace

Společnost AQUAPARK OLOMOUC, a.s. IČO 27820378, sídlo Kafkova 526/21, 783 01 Olomouc, Slavonín je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba. Dalšími členy koncernu jsou:

 • Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
 • Lesy města Olomouce, a.s.
 • Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
 • Technické služby města Olomouce, a.s.
 • Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

 

Dokumenty

 • Profil zadavatele: zde
 • Pozvánka na valnou hromadu společnosti konanou dne 19.6.2019 zde »
 • Pozvánka na valnou hromadu společnosti konanou dne 14.5.2018 zde »
 • Pozvánka na valnou hromadu společnosti konanou dne 28.6.2017 zde »
 • Pozvánka na valnou hromadu společnosti konanou dne 10.6.2016 zde »
 • Pozvánka na valnou hromadu společnosti konanou dne 22.6.2015 zde »
 • Pozvánka na valnou hromadu společnosti konanou dne 17.3.2014 zde »

 

Představenstvo

Předseda pověřený řízením společnosti: Ing. Dalibor Přikryl
Místopředseda: Mgr. Ing. Petr Konečný
Člen: Mgr. Miroslava Ferancová

 

Dozorčí rada:

Předseda: Mgr. Tomáš Dohnal
Místopředseda: Mgr. Radim Lindner
Členové: Mgr. Markéta Záleská
Ing. Tomáš Černocký
PharmDr. Robert Šrejma


Údaje viz Obchodní rejstřík: Výpis z obchodního rejstříku

 

Informace o všech společnostech a organizacích statutárního města Olomouce i s příslušnými odkazy naleznete na www.olomouc.eu/o-meste/mestske-organizace