Čipový systém

Čipový systém – jedná se automatický návštěvní systém, kde vstup do areálu je zajištěn přes tzv. čipové hodinky. Přiblížíme Vám v několika bodech, jak tento systém funguje.

Vstup do areálu

Vstup do areálu
 • Proveďte u pokladny objednávku služby.
 • Pokladní vyúčtuje cenu vyžádaných služeb (v podobě náramkových hodinek), se kterým obdržíte účtenku s vyznačeným číslem přidělené skříňky.
 • Přidělený čip – „hodinky“ - jsou nositelem informace o Vašich předplacených službách i univerzálním klíčem k Vaší šatní skříňce.
 • Vstupte turniketem do prostor šaten. Turniket se uvolní po přiblížení „hodinek“ ke čtečce umístěné na vstupní straně turniketu. Uvolněný vstup je signalizován světelnou šipkou a textem na displeji. Turniketem lze poté volně projít.

Upozornění: Hodinkový čip umožní pouze jeden průchod turniketem !!


Převlékací boxy a společné šatny pro muže a ženy

 • Po projití turniketem vstoupíte do prostor šaten – šatny jsou společné pro muže i ženy.
 • Pro převléknutí do plavek použijete převlékací boxy.
 • Po převléknutí projdete boxem se všemi osobními věcmi na druhou stranu do prostor šaten se skřínkami.

Ovládání skříněk

Ovládání skříněk

V prostorách šaten si vyhledejte skříňku, jež vám byla systémem přidělena dle čísla na vstupním lístku. Otevřete skříňku pomoci identifikačního terminálu s displejem, který se nachází na bočních stranách skříněk, následujícím postupem:

 • Zvolte dotykem volbu „OTEVŘÍT“ (1).
 • Přibližte hodinkový čip ke snímači terminálu (2).
 • Nápis „OTEVŘENO“ na displeji terminálu a zelené světlo nad Vaší skříňkou signalizuje odblokování skříňky.
 • Do 30 sekund otevřete skříňku a ponechte v otevřené poloze.
 • Skříňku uzavřete prostým „zaklapnutím“ dvířek skříňky.
 • Zkontrolujte tahem bezpečné uzamknutí skříňky!

Po automatickém uzamknutí skříňky odcházíte do sprch a do bazénové haly.

Opuštění areálu

Opuštění areálu
 • Při odchodu odevzdejte čip u odchodové pokladny.
 • Pokladní po konečném vyúčtování předá doklad s vyúčtováním a s čárkovým kódem sloužícím jako elektronický odchodový klíč.
 • Vložením dokladu do čtečky turniketu čárkovým kódem nahoru Vám bude uvolněn odchod turniketem.