Programy - Předplavecká výuka pro MŠ

NEPROBÍHÁ BĚHEM SVÁTKŮ A PRÁZDNIN

Cílem předplavecké výuky je seznámení dětí s vodním prostředím. Správně voleným metodickým postupem se děti snadněji adaptují na vodní prostředí.

Nejdůležitější činností předplavecké výuky je HRA A MOTIVACE.

1. Cíle předplaveckého výcviku

 • Osvojení základních hygienických návyků
 • Adaptace na vodní prostředí formou her
 • Získání plaveckých dovedností:
  • orientace ve vodě
  • splývání
  • dýchání do vody, potápění hlavy
  • skoky a pády do vody
 • znalost základních prvků sebezáchrany a bezpečnostních zásad při plavání ve volné přírodě

2. Organizace předplavecké výuky

Předplavecká výuka obsahuje 10 výukových hodin.

Doba pobytu v Aquaparku 90 minut: Výuková hodina 45 minut, zbývající čas je určený k převlékání a sušení, případně k využití atrakcí Aquaparku. 

Počet učitelů plavání se řídí nejenom počtem dětí, ale také úrovní znalosti vodního prostředí dětí.

Výuka je vedena zaměstnanci aquaparku, kteří jsou oprávněni vést předplaveckou výuku, mají pedagogické vzdělání a pracovní zkušenosti s dětmi.

Nejvyšší počet dětí ve skupině začátečníků je 10.

Maximální počet dětí ve výuce je 20.

Doprovázející pedagogický pracovník má přehled o celém prostoru výuky a všech dětech, kteří se výuky účastní. Pedagogický pracovník pravidelně provádí v průběhu výuky překontrolování počtu dětí. Totéž provádí při zakončení výuky.

Za bezpečnost žáků při plavecké výuce, která je realizována mimo školu, nesou odpovědnost pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na výuku plavání doprovázejí.

V úvodní hodině jsou děti a doprovázející pedagogický dozor poučeni o bezpečnosti a hygieně při předplavecké výuce.

Pro motivaci dětí připravujeme různé zábavné hry, říkanky, písničky a úkoly.

Na závěr plavecké výuky získají děti „MOKRÉ VYSVĚDČENÍ“ obsahující dovednosti, kterým se naučily.

3. Prostory předplavecké výuky

K výuce využíváme převážně zábavný bazén atypického tvaru s proměnlivou hloubkou 1m – 1,25m a s průměrnou teplotou 28°C, masážní bazén s průměrnou teplotou 31°C, dětské brouzdaliště s průměrnou teplotou 31°C.

4. Pomůcky pro výuku

 • Pomůcky k nadlehčení - napomáhají odstranit strach z vody a hloubky, usnadňují nácvik základních poloh.
  příklad: nadlehčovací pásy, nafukovací rukávky, desky různých tvarů a velikostí apod.
 • Pomůcky k doplnění výuky - napomáhají k rychlejšímu zvládnutí nacvičovaného pohybu.
  příklad: předměty na lovení, míče, kruhy apod.
 • Pomůcky ke zpestření výuky - slouží ke zpestření výuky, zvýšení motivace a aktivity dítěte.
  příklad: skluzavka, vodolepky, nafukovací zvířata, obruč, puky, míčky apod.

5. Atrakce Aquaparku Olomouc

V rámci předplavecké výuky doporučujeme využití následujících atrakcí Aquaparku Olomouc

Tepidárium a parní lázeň

Tepidárium je suchý prostor s teplotou vzduchu 40°C určený k závěrečnému odpočinku.

Parní lázeň s teplotou vzduchu 45°C slouží k celkové relaxaci a prohřátí organismu. Pomáhá k uvolňování horních cest dýchacích, zmírňuje celkovou únavu, příznivě ovlivňuje celkové prokrvení těla.

6. Platební podmínky

Cena předplavecké výuky pro dítě činí 1300 Kč a zahrnuje 10 vstupů do aquaparku na 90 minut. Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

Předplavecká výuka neprobíhá během svátků a prázdnin.

Denisa Černá
Manažer sportovních aktivit
Mobil: +420 725 309 513
cerna@aqua-olomouc.cz