Kurzy plavání pro děti ve věku 3-7 let

Motto:“Voda je náš kamarád“

Kurzy předplavecké výuky jsou určeny pro děti ve věku 3-7 let. Probíhají celoročně a jsou vedeny zábavnou formou. Při výuce respektujeme individuální zvláštnosti každého jedince a rozvíjíme kladný vztah k vodě. Cílem předplavecké výuky je seznámení dětí s vodním prostředím, adaptace na vodu, osvojení si základních plaveckých dovedností s důrazem na nácvik správného provedení plaveckého způsobu.
Výuku vedou zkušení a speciálně vyškolení instruktoři plavání.
Nejdůležitější činností předplavecké výuky je HRA A MOTIVACE.

Kurz předplavecké výuky dětí ve věku 3-7 let realizujeme v rozsahu 5, 10 či více lekcí. Kurz trvá 90 minut, přičemž zahrnuje výuku plavání a pobyt dětí v herně. Výuka plavání je stanovena na 45 minut včetně využití atrakcí aquaparku (+ potřebný čas na převlečení, osprchování a vysušení). Zbývající čas je určen k využití herny.

Lekce plavání probíhají ve všední dny mimo prázdnin a svátků.
Nejvyšší počet dětí ve skupině začátečníků je 5, ve skupině pokročilých 8.
Rodič předává své dítě instruktorovi v herně „Kurzy plavání“ v přízemí Aquaparku Olomouc.
K výuce využíváme převážně zábavný bazén atypického tvaru s proměnlivou hloubkou 1m – 1,25m a s průměrnou teplotou 28°C. Dále také masážní bazén se vzduchovou masáží, tepidarium (suchý prostor s teplotou vzduchu 40°C určený k závěrečnému odpočinku) nebo parní lázeň (s teplotou vzduchu 45°C slouží k celkové relaxaci a prohřátí organismu, pomáhá k uvolňování horních cest dýchacích, zmírňuje celkovou únavu, příznivě ovlivňuje celkové prokrvení těla).

Pro výuku plavání používáme různé pomůcky, např.:

  • Pomůcky k nadlehčení- napomáhají odstranit strach z vody a hloubky, usnadňují nácvik základních poloh. Příklad: nadlehčovací pásy, nafukovací rukávky, desky různých tvarů a velikostí apod.
  • Pomůcky k doplnění výuky- napomáhají k rychlejšímu zvládnutí nacvičovaného pohybu. Příklad: předměty na lovení, míče, kruhy apod.
  • Pomůcky ke zpestření výuky- slouží ke zpestření výuky, zvýšení motivace a aktivity dítěte. Příklad: skluzavka, vodolepky, nafukovací zvířata, obruč, puky, míčky apod.