Co by měl rodič vědět, než přivede dítě na předplaveckou výuku?

 1. Zkontrolujte dětem vybavení – plavky, ručník, vhodná obuv do bazénové haly (nazouváky, gumové sandály, „kroksíky“…apod), příp. plavecké brýle. U děvčat s dlouhými vlasy doporučujeme koupací čepici.
 2. Do bazénu je zakázán vstup :
  1. osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům
  2. osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
  3. osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog
 3. Instruktor plavání převezme dítě v herně „Kurzy plavání“ v přízemí Aquaparku. Společně odcházejí do šaten, kde dítěti pomůže s převlékáním, následně odcházejí do sprch a bazénové haly na výuku plavání.
 4. Při úvodní hodině je dítě poučeno o bezpečnosti a chování při předplavecké výuce.
 5. Dítě nenosí při výuce předměty, které by mohly ublížit jemu či jiné osobě, nevystavuje se riziku vlastního poranění. Nenosí do výuky hodinky, prstýnky, řetízky a jiné předměty, stejně jako žvýkačky a k bazénu nenosí jakékoliv jídlo.
 6. Instruktor plavání je povinen informovat rodiče o případných zdravotních či psychických problémech dítěte, které se vyskytly během výuky plavání.
 7. Po skončení výuky plavání odchází instruktor plavání s dítětem do sprch, kde zajistí řádné omytí dítěte a následně odcházejí do šaten.